Bliver du stalket?

I så fald er du ikke alene!!

Det skønnes, på baggrund af udenlandsk forskning, at cirka 2,9 % af den voksne befolkning årligt udsættes for stalking, både fra tidligere kærester og/eller samlevere, fra venner, bekendt eller naboer, fra professionelle relationer som klienter og patienter, fra tidligere samarbejdspartnere, kolleger, politiske modstandere, helt ukendte, fans m.fl.

Stalking er altså langt mere udbredt end de fleste forestiller sig, og er ikke forbeholdt ”de kendte”. Sandsynligheden for, at flere i din omgangskreds kan nikke genkendende til følelserne forbundet med at blive stalket, er derfor relativt stor.

De fleste af os er, gennem vores barndom og ungdom, blevet opfordret til at holde os væk fra mennesker der er voldelige, som mobber, stjæler eller tager stoffer. Derfra har det været op til os selv at efterleve disse formaninger. Det er de færreste af os der, hjemmefra har fået at vide, at vi skal holde os fra stalkere. Begrebet var ikke sat på dagsordnen i det danske samfund før for ganske få år siden. Derfor er det desværre de færreste af os, der hurtigt kan se tegn og signaler på, at det vi er udsat for er stalking og at det er strafbart.

Til trods for, at det er en meget ubehagelig og ofte ødelæggende situation man står i som stalkingoffer, kan det være svært at sætte ‘navn’ på det man oplever. I mange tilfælde har processen været lang og man lider under sine oplevelser, før man opdager, at det man oplever, er så truende på ens dagligliv, at man har brug for hjælp og støtte. Overgangen fra almindelig adfærd og almindelig kontakt imellem to mennesker til, at der er tale om stalking, kan være så glidende, at det er svært for ofret at pege på hvad der gør, at stalkerens ihærdighed ikke længere kan undskyldes eller forklares.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at hændelser og adfærd som isoleret set egentlig kan virke meget dagligdags ganske harmløs, i sammenhæng med hinanden og over en periode på blot 14 dage, kan virke intimiderende på ofret og kan have stor indflydelse på hans/hendes ve og vel.

Signaler og tegn på, at du eller et andet menneske måske bliver staklet kan være hvis der opleves:

 • Forfølgelse eller overvågning – af adfærd og færden.
 • Gentagende upassende og påtrængende adfærd – grænseoverskridelse adfærd.
 • At vedkommende pludselig begynder at dukke op, på steder hvor du normalt færdes.
 • Uønskede gentagne telefonopkald, som ofte bliver afbrudt, mails, breve og sms´er.
 • Uønskede gaver, blomster, chokolade eller døde fugle, råddent kød, eller visne blomster.
 • Uønskede gentagne henvendelser via sociale medier som fx. Facebook.
 • Andre mennesker er blevet bedt om at opsøge og udspørge dig.
 • Bestilling af services i offerets navn, som taxa´er, ambulancer, pizzaer og lignende.
 • Identitetstyveri; oprettelse af bankkonti, web-stite, kontakter til offentlige institutioner, i dit navn.
 • Direkte eller indirekte trusler.
 • Trusler mod familie og venner.
 • Falsk rygtespredning; om at du er utro, pædofil, socialbedrager eller misbruger.
 • Beskadigelse af ting eller ejendom.
 • Fysisk overgreb.
 • Seksuelt overgreb.

 

Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående, så er du sandsynligvis udsat for stalking!

Man behøver ikke at være udsat for alle stalkingmetoder før man kan definere det som stalking. Der er de færreste stalkere, der anvender alle ovenstående metoder. Nogle anvender 2 - 3 forskellige stalkingmetoder, hvor andre anvender op til 7 eller flere stalkingmetoder.

Nye metoder dukke hele tiden op, hvorfor en komplet liste er umulig at lave.

Det betyder at det er muligt, at det er stalking du er udsat for selvom det du oplever, ikke er nævnt på denne liste.