Stalking kan ramme enhver!

Mange tror at stalking er noget der kun sker for kendte personer, men intet kunne være længere fra sandheden!

Langt størstedelen af stalkingofrene er ganske almindelige mennesker, - både kvinder og mænd - og kun ganske få procent er kendte og berømte personer. Størstedelen af ofrene, omkring 80%, er gennemsnitlige kvinder. Det vil sige studerende, uddannede, ikke-uddannede, erhvervsaktive, arbejdsløse og husmødre. Omkring 20 % af de ofre der anmelder deres stalker er mænd. Grunden til dette, er der ikke lavet undersøgelser om endnu, men vi kan gisne om, at årsagen til dette bl.a. kan være, at mænd føler sig mindre truede end kvinder, og derfor ikke anmelder deres stalker eller, at mænd ikke har så høj en risiko for at blive stalket. Forklaringerne kan være mange.

Omkring to tredjedele af ofrene er bekendt med deres stalker enten som;

eks-kærester, eks-dates, tidligere eller nuværende ægtefælle, en affære,  naboer, kollegaer, bekendte, eller familiemedlemmer.

I en tredjedel af tilfældene har offeret ikke nogen umiddelbar relation til sin stalker.