Hvordan reagerer jeg overfor stalking?

Alle kan blive udsat for stalking, og derfor er det vigtigt at vide hvordan man skal forholde sig til stalkeren. På den måde kan man måske ryste stalkeren af sig inden situationen eventuelt eskalerer.

Først og fremmest skal du sige NEJ. Selv om det måske ikke er let, så sig NEJ og stå ved det!

Alt andet end et klart og tydeligt NEJ, vil for stalkeren, opleves som en åbning og medføre at stalkeren så tror, at der bare lige skal lægges lidt mere arbejde i hans/hendes opsøgende adfærd, før du siger ja.

Ydermere skal du:

  • Undlad at komme med forklaringer på hvorfor du ikke ønsker kontakt.
  • Undlad øjenkontakt, hvis han/hun pludselig står på gaden, eller overfor dit hus.
  • Undlad at vise, at du har bemærket ham/hende. Alt for nemt kommer man til at signalere ting, som stalkeren tolker som små tegn på, at du snart er klar til at give ham/hende et ja. Stalkeren kan meget hurtigt opfatte en helt ubetydelig betoning i kropssproget eller mimikken, som et lille tegn på at ihærdigheden snart vil betale sig.
  • Tal ikke med stalkeren, og reager ikke på stalkeren.
  • Svar ikke på henvendelser uanset hvor svært det må være. Om det så er at blive råbt efter på gaden, at modtage perverse mails, eller sms-beskeder; ignorer det!
  • Om stalkeren så truer med selvmord! Undlad altid at svare. Stalkeren vil gøre alt, for at komme i kontakt med dig.

Lad være med at forsøge at overbevise din stalker om, at det er for det bedste, at han/hun lader dig være. Ved at forhandle med en stalker, der får dig til at føle dig utilpas, eller får dig til at føle dårlig samvittighed, tændes hans/hendes forventninger og håb om yderligere kontakt.

Når det drejer sig om stalkere, er bare et minimum af kontakt, det samme som "at lægge brænde på et glødende bål!!